DOĞA ÇEVRE OSGB / 2020-03-18

 

YENİ CORANA VİRÜS ACİL EYLEM PLANI

Halk Sağlığı , Çalışan Sağlığı ve İş Sürekliliği kapsamında Salgından Korunma Acil Durum Eylem Planı geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Alınacak önlemler ciddiyet seviyelerine göre belirlenir.

 

 

Seviye 1

Seviye 2

Seviye 3

Seviye 4

Seviye 5

BİLİNÇ

İKAZ

CİDDİ

ŞİDDETLİ

KRİTİK

 

Türkiye’de belgelenmiş bir bulaşma vakası

bulunmamaktadır.

 

Türkiye’de belgelenmiş bir vakanın bulunması şüphesi

 

** Türkiye’de sınırlı bir bölgede belgelenmiş vaka bulunması

 

Türkiye’de yaygın bir şekilde insana yayılma olması

 

Virüsün hızlı bir şekilde yayılarak Türkiye’nin her noktasında vakanın görülmesi

 

 

Seviye 3,4 ve 5 te yer alan Ülkeler ; Aşağıdaki Kontrol Listeleri ;

 

Sağlığı etkileyecek ve İş Sürekliliğine zarar verecek bir salgına karşın hazırlıklı olmaya rehberlik etmektedir. Kontrol listelerine yerel gereksinimlere bağlı olarak ek eylemler gerekebilir.

Hazırlayan : Dr.Zehra DOĞRAMACIOĞLU İşyeri Hekimi

Düzenlenme Tarihi : 12.03.2020

Geçerlilik Tarihi : DSÖ ve Sağlık Bakanlığı Resmi Web Sayfaları takip edilerek yenilikler gözden geçirilecek varsa yeni bilgiler bu eylem planında revize

edilecektir.

 

 

 

 

 

Seviye

 

TEDBİRLER

 

KARAR

 

TAKİPTEN

SORUMLU

 

UYGULAMADAN SORUMLU

 

İşyeri Hekimi ve İlgili Birimlerin FAALİYETLERi

 

PERSONEL SAĞLIĞI

 

 

 

 

 

S1

 

Temel el hijyeni eğitimleri, afiş bilgilendirmelerinin verilmesi sağlanmalıdır.

 

İSGÇ

 

-İşyeri Hekimi,

-Birim Yöneticileri,

-İdari İşler

 

 

İşyeri Hekimi

İdari İşler Müdürü

İşyeri Hekimi tarafından 06.03.2020 tarihinde, çalışanlara yönelik Bulaşıcı Hastalıklar , Hijyen , El hijyeni ,Kişisel hijyen ve İşyeri Hijyeni ile ilgili geniş katılımlı 4 saatlik bir eğitim verilmiştir.

Katılamayanlar için eğitim planları yapılmıştır.

S1

 

Corana Virüs bulaşma yolları ,semptomları

ve korunma üzerine eğitimler verilmelidir.

 

 

İSGÇ

 

-İşyeri Hekimi,

-Birim Yöneticileri,

-İdari İşler

 

 

İşyeri Hekimi

İdari İşler Müdürü

 

İşyeri Hekimi tarafından 06.03.2020 tarihinde ,çalışanlara yönelik

; Yeni CORANA Virüsün semptomları , bulaşma yolları ve

korunma konularını içeren geniş katılımlı bir eğitim verilmiştir.

S1

El Hijyeni,Maske , vb.ürünlerinin tedariki

sağlanmalıdır.

 

İSGÇ

İşyeri Hekimi,

-Birim Yöneticileri,

-İdari İşler

 

İdari İşler ve Satın Alma Birimi

İlgili birimlerce El hijyeni için bütün bölümlere %70 ETANOL içeren el dezenfektanları temin edilmiştir. Maske tedarik edilmiştir.

S1

Eğer öksüren, ateşi olan ve nefes almakta zorlanan bir çalışan varsa cerrahi maske taktırılarak en yakın sağlık kuruluşuna gönderilmelidir.

 

Çalışan İSGÇ

İK

 

İşyeri Hekimi,

-Birim Yöneticileri,

-İdari İşler

 

İşyeri Hekimi

İdari İşler Müdürü

 

Bu semptomları olan çalışanlar ; ilgili kişiler tarafından sağlık kuruluşuna yönlendirilecektir.

 

S1

Ülkedeki Hastalık durumu ,Acil Durum Komitesi tarafından sağlık kurumlarından öğrenilerek ,gerekli bilgilerin üst yönetim ve tüm birimlerle paylaşılması sağlanacaktır.

 

İSGÇ

 

Acil Durum Eylem Komitesi

 

Acil Durum Eylem Komitesi

 

İşyeri Hekimi tarafından günlük olarak Sağlık Bakanlığı web sayfası ve sosyal medya hesapları takip edilmekte ve bilgiler güncellenmektedir.

S2

Personelleri bilgilendirmek üzere afişler hazırlanarak çalışanların ulaşabilecekleri yerlere asılması sağlanmalıdır.

İŞGÇ

İşyeri Hekimleri Birim Yöneticileri İdari İşler

 

İşyeri Hekimi İdari İşler

İşyeri Hekimi tarafından Sağlık Bakanlığının web sayfasında bulunan afişler mail yoluyla İdari İşlere gönderilmiştir. İdari İşler Birimi ilgili afişleri TV yoluyla koridorlarda yayınlama planına almıştır.

 

 

Seviye

TEDBİRLER

KARAR

TAKİPTEN

SORUMLU

UYGULAMADAN SORUMLU

İşyeri Hekimi ve İlgili Birimlerin FAALİYETLERi

 

S2

Son 14 gün içerisinde Seviye 3 ve üzeri ülkelerin birinden gelen personel varsa,, cerrahi maske taktırılarak en yakın sağlık kuruluşuna gönderilmelidir.

 

İSGÇ , İnsan Kaynakları Çalışan

 

Personel Müd. Birim Yöneticileri

 

Personel Müd. Birim Yöneticileri

 

İşyeri Hekimi tarafından ; Yurt dışı seyahati yapan çalışanlar için Sağlık Bakanlığının 14 gün kuralı gereğince , seyahat dönüşü sonrası 14 gün evden çıkmaması ve eğer mümkünse evden çalışmaya devam etmesi önerildi.

 

S2

Ülkede yaşanabilecek salgın durumlarında Acil Durum Komitesi tarafından seviye güncellemesi yapılacaktır.

 

İSGÇ

 

Acil Durum Eylem Komitesi

 

Acil Durum Eylem Komitesi

İşyeri Hekimi tarafından günlük olarak Sağlık Bakanlığı web sayfası ve sosyal medya hesapları takip edilmekte ve bilgiler güncellenmektedir.

 

S3

Ateşi olan ( 38 C ve üzeri ) çalışanları evlerine yönlendirilmelidir. Tüm projelerde ateşli personelin teşhisi için infrared , temassız ateş ölçer tabanca temin edilmelidir.

 

 

İŞGÇ

 

İşyeri Hekimi Birim Yöneticileri Personel Müdürlüğü

 

İdari İşler ve Satın Alma Birimi

İşletmeye dışarıdan gelenlere yönelik risk değerlendirmesi yapılması için kişilere semptomların sorulması ve yurt dışı

seyahat öyküsünü içeren kişisel bilgiler yazılı olarak kayıt altına alınacaktır. Tüm çalışanlar ve dışarıdan gelenler için termal kamera ile ateş takibi yapılmasına karar verilmiştir. Uygulamaya güvenlik biriminde başlanmıştır.

KİŞİSEL KORUNMA ÖNLEMLERİ

 

 

 

 

 

 

S1

El hijyenine önem verilmelidir. Eller en az 20-30 saniye boyunca sabun ve suyla

yıkanmalı , sabun ve suyun olmadığı durumlarda %70 ETANOL içeren el dezenfektanları kullanılmalıdır.

 

İSGÇ

 

Tüm Çalışanlar

 

Tüm Çalışanlar

 

İşyeri Hekimi tarafından tuvalet ve lavabolarda yeterince sıvı sabun ve kağıt havlu olması önerilmiştir. Yönetim kağıt havlu yerine el kurutucuları yaptırmaya karar vermiştir.

 

S1

Tüm odalarda ve koridorlarda her çalışanın anında ulaşabileceği %70 ETANOL içerikli el

dezenfektanları olmalıdır.

 

İSGÇ, İSG

KURULU

 

Tüm Çalışanlar

 

Tüm Çalışanlar

 

Birim Sorumluları El dezenfektanlarının takibini yapmalı ve bittiğinde yenisi temin edilmelidir.

 

 

Seviye

TEDBİRLER

KARAR

TAKİPTEN

SORUMLU

UYGULAMADAN SORUMLU

İşyeri Hekimi ve İlgili Birimlerin FAALİYETLERi

 

S1

 

El sıkışmak ve tokalaşmak,öpüşmek yasaklanmıştır.

 

İSGÇ

İSG Kurulu

 

Tüm Çalışanlar

 

Tüm Çalışanlar

 

Öksüren, ateşi olan ve nefes almakta zorlanan,hapşıran bir

çalışan varsa cerrahi maske taktırılır ve bu kişilere en az 1 m.

veya daha fazla mesafede durulur.

 

S1

 

Kirli ellerle ağız, burun ve gözlere dokunulmamalıdır

 

İSGÇ

İSG Kurulu

 

Tüm Çalışanlar

 

Tüm Çalışanlar

 

Buna aykırı davrananlar görülürse mutlaka sözlü olarak

uyarılmalıdır.

 

S1

Öksürme veya hapşırma sırasında ağız ve burun tek kullanımlık mendille kapatılmalı, mendil yoksa dirseğin iç kısmı kullanılmalıdır.

 

İSGÇ

İSG Kurulu

 

Tüm Çalışanlar

 

Tüm Çalışanlar

 

Buna aykırı davrananlar görülürse mutlaka sözlü olarak

uyarılmalıdır. Öksüren ve hapşıranlar için sık sık yıkanması ve

%70 etanol içerikli dezenfektan kullanılması teşvik edilmelidir.

 

S1

Kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır

İSGÇ

İSG Kurulu

 

Tüm Çalışanlar

 

Tüm Çalışanlar

 

Tüm çalışanlar üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli

 

S1

İş Yerlerinde kapalı alanlar sık sık havalandırılmalıdır.

İSGÇ

İSG Kurulu

Operasyon Yöneticileri

 

Birim Sorumluları

 

Düzenli havalandırma sağlamalıdır.

 

S1

Bağışıklık sistemini güçlendirmek için dengeli ve sağlıklı beslenmelidir. Meyve sebzeler tüketilmeden önce mutlaka iyice yıkanmalıdır.

 

İSGÇ

İSG Kurulu

 

 

Tüm Çalışanlar

 

Mutfak çalışanları taşeron firma olsa da İşyeri Hekimin verdiği eğitimlere mutlaka katılmalı , çalışanların portör muayeneleri 6 ayda bir yaptırılarak dosyalarında saklanmalıdır.

 

S1

 

Yerlere tükürmek, izmarit , kağıt mendil ,

medikal maske ve çöp atmak kesinlikle

yasaktır.

 

İSGÇ

İSG Kurulu

 

 

Tüm Çalışanlar

 

 

Tüm Çalışanlar

 

İSG kuruluna katılan personel ve birim sorumlularının da içinde olduğu bir Watsap Risk İletişim grubu kurulmalı , alınan

kararlara uymayanlar görüldüğünde fotoğraf çekilerek belgelenmeli ,gruba atılmalı ve ilgili kişilere ve yaptırım uygulanmalıdır.