DOĞA KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ


:

Hizmetlerimiz ;

  1. TSE danışmanlık hizmetleri
  2. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
  3. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
  4. OHSAS 18001 İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetim Sistemi
  5. 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi
  6. AS 9100 Havacılık Yönetim Sistemi
  7. IATF 1949 Otomotiv Yönetim Sistemleri

 

  1. TSE Danışmanlık Hizmetleri
 

Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi (TSE Markası)

Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunan konularda, firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardlarına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSE markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl  olan belgedir.

Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi (TSE Markası)

Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunan konularda, firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardlarına uygunluğunu belirten ve akdedilen sözleşme ile TSE Markası kullanma hakkı veren, firma adına düzenlenen ve üzerlerinde TSE markası kullanılacak malların ticari markası, cinsi, sınıfı, tipi ve türünü belirten, geçerlilik süresi bir yıl  olan belgedir.

Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi

Hizmet belgelendirmesi tüketiciye sunulan hizmetlerin ilgili Türk Standardı veya kriterlere uygun olduğunu gösteren belgelendirmedir. Uygunluğun tespit edilmesi durumunda kuruluşlara verilen belge ise Hizmet Yeterlilik Belgesidir.

İmalat Yeri Yeterlilik Belgesi

Sanayicilerden genellikle Kamu İhalelerinde talep edilmektedir. Kapasite raporu referans alınarak, rapordaki ürünleri yine raporda yer alan makine tesisat ile imal edilmesinde teknik yeterliliği gösterir belgedir.

 

  1. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

 

ISO 9001: Kalite Yönetim Sistemi Standardı; bir ürünün üretiminden ya da hizmet sunumundan, müşteriye ulaştığı yere kadar her süreçte müşterinin beklenti ve gereksinimlerini karşılayarak kaliteyi güvence altına alan, tüm bu süreçlerde müşteri memnuniyetini ön planda tutan bir standarttır. 


  1. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı; bir kuruluşun yaptığı faaliyetlerde çevreye verdiği zararı minimize ederek, çevrenin korunması, doğal kaynakların verimli kullanılması ve gelecek nesillere yaşanılır bir çevre bırakılmasını amaçlayan bir standarttır. Kuruluşların faaliyetleri nedeniyle çevreye verdiği zararları en aza indiren, hammadde ve enerji tüketimini azaltarak finansal açıdan yarar sağlamalarına destek olan bir standarttır.

D-OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemleri

 

 

OHSAS 18001 iş kazası ve meslek hastalığını en aza indirmek, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal yükümlülükleri yerine getirmek isteyen kuruluşlar için sağlanması gereken şartları içerir. Zararla sonuçlanabilecek olası tehlikelerin önceden tespitini ve gerekli önlemlerin alınmasını hedeflemektedir.

 

E – 27001 Bilgi Güvenliği  Yönetim Sistemleri

 

 

Bilgi, kuruluşunuzun faaliyetleri, hatta belki devamı için büyük önem taşır. ISO 27001, değerli bilgi varlıklarınızı yönetmenize ve korumanıza yardımcı olur.ISO 27001, Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi (ISMS) gereksinimlerini tanımlayan tek uluslararası denetlenebilir standarttır. Yeterli ve orantılı güvenlik denetimleri seçilmesini sağlamak için tasarlanmıştır.

F- AS 9100  Havacılık Yönetim Sistemleri

 

 

AS 9100 serisi standartları havacılık sektöründe kalite yönetim sistemi (HKYS) şartlarını tanımlamaktadır. HKYS standartları; havacılık, uzay ve savunma sektörlerinde küresel olarak kullanılmaktadır. Bu standartların amacı, havacılık sektöründe kabul görmüş uluslararası seviyenin yakalanması ve tedarikçileri arzu edilen kalite beklentilerine ulaştırmaktır.

                G-IATF 16949 Otomotiv Yönetim Sistemleri

 

 

Teknik Spesifikasyonu, Ford, Chrysler ve General Motors tarafından tanımlanmış QS 9000, Fransız EAQF, Alman VDA ve İtalyan ANFIA Otomotiv Standartlarının gerekliliklerini karşılayacak şekilde oluşturulmuştur. 1999 yılında QS 9000 temeli üzerine ek zorunluluklarla inşa edilmiştir.